Disclaimer

Disclaimer

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van de website www.grandioosafrika.nl. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Grandioos Afrika is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens van de website van Grandioos Afrika. Grandioos Afrika wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijst (verwijzen). Tevens is Grandioos Afrika niet aansprakelijk voor veranderingen tijdens de reis tengevolge van het niet tijdig bevestigen van de boekingen. Noch is Grandioos Afrika aansprakelijk voor verlies of schade direct of indirect tengevolge van vertragingen door gebreken in vervoersmiddelen, ziekte, weersomstandigheden, natuurrampen, ongeval, staking, oorlog, ongemak, of een andere oorzaak vanaf het moment van vertrek tot het moment van aankomst. Bij het overmaken van uw aanbetaling gaat Grandioos Afrika ervan uit dat u deze algemene voorwaarden hebt gelezen en geaccepteerd. November 2012