Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden & Condities

Grandioos Afrika, geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 27304669, accepteert boekingen volgens de hier beschreven voorwaarden en condities, welke worden vastgelegd in een boekingsovereenkomst en als totale overeenkomst tussen de partijen geldt.

Boeking
Grandioos Afrika verstaat onder een boeking het vastleggen van de reis(onderdelen) zoals vastgelegd in het reisvoorstel. De boeking en bijhorende boekingsovereenkomst zijn afgesloten in Nederland en vallen onder Nederlands recht. Grandioos Afrika accepteert geen boekingen waar de boekingsovereenkomst niet van is ondertekent. Grandioos Afrika houdt zich het recht voor boekingen zonder opgaaf van reden te weigeren. Een boeking is definitief wanneer de boekingsovereenkomst getekend is en de (aan)betalingen bij Grandioos Afrika zijn ontvangen.

Aanbetaling & Betaling
Een aanbetaling als percentage van de volledige reissom is vereist om een boeking te kunnen garanderen. Voor zowel de aanbetaling als de restant betaling stuurt Grandioos Afrika de klant een factuur met daarin de geldende betalingstermijn. De volledige reissom dient uiterlijk 40 dagen voor vertrek aan Grandioos Afrika op de opgegeven bankrekening te zijn betaald. Indien de volledige reissom niet uiterlijk 40 dagen voor vertrek aan Grandioos Afrika is betaald, wordt de boeking als geannuleerd beschouwd en heeft Grandioos Afrika het recht de aanbetaling te behouden. Klanten die een reis binnen 40 dagen voor vertrek boeken, dienen de volledige reissom binnen de gestelde betaaltermijn van de factuur te betalen.

Annulering & Restitutie
In het geval dat een klant de boeking annuleert heeft Grandioos Afrika het recht de aanbetaling te behouden. Indien de boeking binnen de termijn van 40 dagen voor vertrek wordt geannuleerd gelden de volgende annulering kosten:

  • 40 tot 15 dagen voor vertrek: 50% van de totale reissom;
  • 14 tot 7 dagen voor vertrek: 75% van de totale reissom;
  • 6 of minder dagen voor vertrek: 100% van de totale reissom.

Indien één of meerdere leden van het reisgezelschap later dan de vertrekdatum vertrekt, of tijdens de reis deze eerder afbreekt, vindt geen restitutie plaats. Als één of meerdere leden van het reisgezelschap gedurende de reis niet het volledige programma volgt, vindt geen restitutie plaats.
Grandioos Afrika behoud zich het recht voor een boeking eenzijdig en op eigen gezag te annuleren, zonder voorafgaand bericht. Echter, in dat geval is Grandioos Afrika verplicht alle betalingen aan de klant te retourneren. Dit zal de enige verplichting zijn van Grandioos Afrika en aanspraak op andere vergoedingen is niet mogelijk.

Reisdocumenten & Visa
De klant is zelf verantwoordelijk voor het hebben van geldige reisdocumenten zoals paspoort, rijbewijs, visa en vaccinatie bewijzen voor de landen die bezocht zullen worden. De documenten moeten geldig zijn voor het moment van vertrek en vervolgens nog drie maanden daarna. Het paspoort moet tenminste drie lege pagina’s bevatten. Grandioos Afrika is op niet aansprakelijk voor schade of gevolgen van het ontbreken van deze documenten op vertrek van of tijdens de reis.

Verzekering
De klant is verplicht om een passende reis- en annulering verzekering te hebben afgesloten, geldig voor de landen die bezocht zullen worden en van toepassing op de activiteiten gedurende het reisprogramma. De reisverzekering dient een adequate medische verzekeringpolis te bevatten, inclusief repatriëringvergoeding en evacuatie per vliegtuig (“medical air evacuation”).
Gevolgen van het ontbreken van een dergelijke verzekering of bewijs van verzekering zijn volledig de verantwoordelijkheid van de klant.

Bagage
Te allen tijde is de klant verantwoordelijk voor zijn of haar bagage en persoonlijke spullen. Grandioos Afrika accepteert geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage en/of persoonlijke spullen.

Risico
De klant begrijpt dat delen van het reisprogramma een avontuurlijk karakter hebben en een persoonlijk risico met zich meebrengen. Noch Grandioos Afrika, noch één van haar uitvoerders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verwonding of letsel met als gevolg het overlijden van betrokkene, hoe ook ontstaan. De klant vrijwaart in deze Grandioos Afrika en haar uitvoerders, van deze aansprakelijkheid.

Wijziging
Grandioos Afrika behoudt zich het recht voor het reisprogramma of onderdelen daaruit, alsmede de reissom van het reisprogramma of onderdelen daaruit te wijzigen indien zich omstandigheden voordoen die buiten de macht van Grandioos Afrika liggen, zoals weersomstandigheden, politieke ontwikkelingen of wijzigende wet- & regelgeving.
Daarnaast behoudt Grandioos Afrika het recht om de reissom aan te passen aan wijzigingen die voortkomen uit veranderde belastingen of wisselkoersen.

Overmacht
Onvoorziene omstandigheden waaronder, maar niet uitsluitend, oorlog, weersomstandigheden, oproer, aardbevingen of andere situaties die buiten de macht van Grandioos Afrika liggen, kunnen Grandioos Afrika doen besluiten tot het beëindigen of aanpassen van de reis. Grandioos Afrika is dan niet aansprakelijk voor ontstane (gevolg)schade noch verplicht tot restitutie van de reissom of delen daarvan.